top of page
Ancre 1

Colette Dubois

Entretenir vaut mieux, Marc Buchy and Katya Ev

 

HART Magazine n°223 (Be), 2022 online version

on the performance Ne rien faire contre rémunérationNew Space, Liège (Be)

download the pdf here

NL / FR

Marc Buchy (°1988, Metz) en Katya Ev (°1983, Moskou) delen de ruimte van New Space in Luik. Ik ontmoette de twee kunstenaars en de curator, Dorothée Duvivier, voor het eerst op 8!februari, dus nog voordat Poetins troepen Oekraïne binnenvielen. Katya Ev", geboren in Moskou,een deel van haar familie komt uit Oekraïne. Het spreekt voor zich dat de huidige situatie de kunstenaar diep raakt. In een reactie daarop heeft ze ondertussen een aantal elementen van haar project gewijzigd; ik heb ze in het verslag van dit interview geïntegreerd.

De twee kunstenaars plaatsen performance, protocol en gebaar centraal in hun artistieke praktijk. Ze opereren buiten het klassieke tentoonstellingsformat  en de voor de hand liggende plaatsen, om bestaande structuren, instellingen en controlesystemen te deconstrueren. Allebei stellen ze de systemen achter de begrippen artistiek werk, creatie en waarde in vraag. Hun voorstellen, dikwijls conceptueel en minimaal van aard, zijn radicaal in de manier waarop ze de beleving van de werken door de bezoeker verstoren. Tot slot werken ze ook allebei op een schaal 1 : 1 en integreren ze vaak het nemen van risico’s in hun werk. Dorothée Duviver, curator van de tentoonstelling in New Space in Luik#, zegt dat de twee elkaar al hadden ontmoet voordat ze voor deze tentoonstelling gingen samenwerken, maar dat ze elkaar nauwelijks kenden en dat ze hier geen gemeenschappelijk werk presenteren. Marc Buchy: ‘De aeelding op de ache en de flyer is het enige werk dat we samen hebben gemaakt. Het is een soort samenvatting van onze twee oeuvres. Ik denk dat je ons initiatief echt als organisch moet bekijken.

 

We presenteerden elk onze ideeën met betrekking tot de ruimte en de beschikbare middelen, en het bleek al snel dat verschillende thema’s en interesses elkaar overlappen. Het resultaat is vrij intuïtief, al lijkt het misschien op twee dingen die gewoon naast elkaar zijn geplaatst (zoals het beeld voor de communicatie dat ze samen hebben gecreëerd), een soort montage in de ruime zin van het woord.’ Katya Ev vult aan: ‘Er zit een bepaalde symmetrie in die ik interessant vind. Beide voorstellen zijn zowel ‘sculpturaal’ als performatief maar dan zonder ‘performer’ in de klassieke betekenis van het woord. In beide gevallen staat de beleving van de kijker/bezoeker centraal. Er

zijn ook formele overeenkomsten, het idee van ‘reizen’ wordt gesuggereerd, de manier waarop de werken zijn geconstrueerd, met een centraal element en subtiele interventies.’ In beide gevallen zijn de ingrepen verwant aan de readymade. De esthetiek van de tentoonstelling is bewust eenvoudig gehouden, functioneel en lowbrow, want buiten de circuits van de kunstwereld om. Deze notie van tweevoudigheid, van dualiteit, neemt een bijzondere vorm aan in de link die de werken leggen met de buitenwereld: tussen

New Space en de wijk.

 

Marc Buchy: twist et tango

De praktijk van Marc Buchy is conceptueel en neemt de vorm aan van protocolaire toepassingen die dikwijls een samenwerking omvatten. Hij produceert twee categorieën van werk: aan de ene kant werk dat hij volledig beheerst en dat vaak valt onder wat hij ‘een holle autobiografie’ noemt, aan de andere kant werk dat een eigen bestaan leidt vanuit het protocol dat door de kunstenaar is ingesteld. Meestal houdt hij zich bezig met zeer specifieke thema’s. Voor deze tentoonstelling werkte hij op een eerder spontane manier.

Tijdens de eerste bijeenkomst bij New Space plaatste hij een auto in de exporuimte. ‘In mijn praktijk probeer ik de  tentoonstellingsplaats te overstijgen, zowel in tijd als in ruimte; ik wilde bij New Space graag een voertuig tonen en dat werd het hart van het project’, zo zegt hij. Buchy bezit een oude Twingo, geërfd van zijn oudtante in 2017. Wanneer de ruimte gesloten is, wordt de auto bij New Space binnen geparkeerd. Op de grond zijn met verf twee parkeerplaatsen aangebracht. Tijdens de openingsuren staat hij voor de ingang; de parkeerplaatsen blijven eeg en de autosleutels worden binnen opgehangen, beschikbaar voor het publiek. Je zou dus met de auto kunnen wegrijden. Ik wijs hem erop dat dit echt zou kunnen gebeuren: iemand vertrekt met de auto en brengt hem misschien wel nooit meer terug... ‘Misschien ben ik een beetje naïef’, antwoordt Marc Buchy. ‘Het klopt dat ik in mijn intellectuele of fysieke werk vaak dingen op de proef stel.’ Het werk is bedoeld om bezoekers de kans te geven achter het stuur van de auto te gaan zitten en te luisteren naar de tape van de discussie die hij voerde met de filosoof en socioloog Jan Masschelein over een dubbele vraag: kan een kunstwerk een school zijn en kan een school een kunstwerk zijn? ‘Het interessante aan Jan is dat hij met zijn studenten op een experimentele manier omgaat. Hij organiseerde verschillende  tochten in steden. Zijn leerlingen gaan daarbij allemaal een andere kant op. Zo leggen ze samen met anderen een portret van de stad vast.’ Het gesprek werd opgenomen in de Twingo tussen New Space en een uitkijkpunt op een heuvel in de stad, waar ze allebei een foto maakten met hun mobiele

telefoon; deze beelden werden in de zonnekleppen van de auto geschoven.

De auto wordt op die manier ‘een intellectuele sculptuur, een mentale sculptuur in relatie tot de verkenning

van de ruimte en een potentiële sculptuur binnen de stad Luik’. De verschillende tijden overlappen elkaar: je luistert naar een opname die plaatsvond in de auto te midden van uiteenlopende objecten – van de oudtante, van de ouders van de kunstenaar en van de kunstenaar zelf, waaronder een paar versleten witte sneakers met dubbele  veters, ‘wandelschoenen waarmee je kunt stappen, maar waar je ook mee kunt struikelen.’ De kunstenaar hee& op de motorkap van de auto een embleem aangebracht dat verwijst naar zijn serie Ainsi à l’infini, een sleutelhanger die deel uitmaakt van zijn mundi-project; de reactivering van Réactance (de

omgekeerde bediening van een lamp bedoeld om beweging te detecteren) zal het apparaat voltooien 

‘Hierdoor kan ik verschillende thema’s die in de afgelopen jaren in mijn werk aanwezig waren samenbrengen zegt hij.

Katya Ev: de « rien »!

De performatieve praktijk van Katya Ev draait vaak om een ‘geconstrueerde situatie’, verwijzend naar Guy Debord, dat wil zeggen een opeenstapeling van concrete parameters: de plaats, de juridische elementen, de middelen voor verspreiding enzovoort. Haar werk speelt zich af in de openbare ruimte of in een instituut waar ze een bepaalde situatie uitdaagt. ‘Er zit altijd een sociaal-politieke dimensie in mijn werk’, zegt ze.

Bij New Space brengt Katya Ev een variant van de performance Visitors of an Exhibition Space Are Suggested to ‘Do Nothing’, die ze toonde op de tentoonstelling ter afsluiting van een cursus aan het HISK. Die handelde over de neoliberale codes en die van een institutioneel hedendaags kunstevenement, en hield het midden tussen een galerieruimte en de esthetiek van een start-up. Bezoekers konden, door het ondertekenen van een contract waarbij ze zich ertoe verbonden om minimaal een uur niets te doen, op een comfortabele stoel plaatsnemen die beschikbaar werd gesteld voor een minimumuurloon (10,25 euro bruto per uur), waarna ze een loonstrook ontvingen. ‘Aanvankelijk was het een reactie op de druk om veel te produceren, ook voor kunstenaars. Door met

een contract en een loonstrook te werken, maak ik dat dit in het rijksarchief belandt’, aldus de kunstenaar. In Luik zal de voorstelling die nu de « rien » heet, rekening houden met de geschiedenis van de plek – ze zal het woord ‘rien’ noteren op een muur van de garage, tussen de al aanwezige teksten – en met de plaats ervan in de volkse wijk, om zo een ander publiek aan te spreken. Katya Ev neemt deel aan het project Art au Centre', waar ze een poster toont – een readymade van een sterk uitvergrote ‘te huur’-poster met de woorden ‘Ne rien faire contre rémunération’ (Nietsdoen tegen vergoeding) en een telefoonnummer. Deze interventie verbindt de performance met het verhuurmodel. Als ik haar erop wijs dat het inderdaad ook een kwestie is van het

verhuren van haar lichaam, wat gelinkt is aan prostitutie, is Katya Ev het daarmee eens en ze verduidelijkt:

‘Voor mij was deze voorstelling interessant vanwege de confrontatie tussen ‘niets doen’ en class privilege.’ Het gaat om het deconstrueren van het idee dat ‘niets doen’ tijdverspilling is en dat hier radicaal tegengesteld is aan het idee van otium dat door de oude filosofie wordt bepleit en vervolgens in het westerse denken op grote schaal werd ontwikkeld: een aristocratisch privilege verkregen door de uitbuiting van anderen. Katya Ev: ‘Door het toekennen van een symbolische waarde – via een financiële waarde – biedt deze performance iemand tijd en ruimte om zichzelf te zijn. En die kwestie van verhuur is een knoop, het is alles of niets. Biedt deze performance ruimte om te rusten of activeert ze deze dimensie van het lichaam?’ En wat is ‘niets doen’? Bepalen wat ‘niets’ is, is een ontologisch totaal onmogelijke taak(. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne leidt nog tot een andere brandend actuele bedenking: zoals Dorothée Duvivier opmerkt, roept ‘niets doen de vraag op over onze onmacht, ons onvermogen om te ageren, in te grijpen, de slachtoffers te helpen en te ondersteunen’.

 

De discussie die we daarmee op gang hebben gebracht, toont hoe gelaagd de voorstellen van Katya Ev en Marc Buchy zijn. Wie of wat is er aan het werk? Zijn de mensen die plaatsnemen in de fauteuil of in de Twingo performers? Zijn het deelnemers? Wie kijkt er en hoe kijk je? Al deze vragen rezen bij het uitwerken van de protocollen die de twee kunstenaars hebben bedacht. Al deze vragen zullen gedurende de duur van de tentoonstelling blijven bestaan. ‘Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet wat Marc voorstelt, wat ik voorstel, maar dat is het dan ook. Hoe het publiek onze twee voorstellen zal koppelen, moet nog blijken’, aldus Katya Ev.

Wat is ‘niets doen’? Bepalen wat ‘niets’ is, is een ontologisch totaal onmogelijke taak. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne leidt nog tot een andere brandend actuele bedenking: zoals curator Dorothée Duvivier opmerkt, roept ‘niets doen de vraag op over onze onmacht, ons onvermogen om te ageren, in te grijpen, de slachto*ers te helpen en te ondersteunen

___________________________________________________________________________________

1 De kunstenaar bezorgde ons een tekst waarin ze haar standpunt over deze oorlog uiteenzet. Zie pagina 49.

2 Sinds 2002 bezit de vzw In Cité Mondi een interactieve sculptuur in Féronstrée en een collectie hedendaagse kunst die momenteel bestaat uit meer dan 135 werken.!De vereniging hee& ook twee tentoonstellingsruimtes,

SPACE en NEW SPACE. Die tweede ruimte is een 500m grote voormalige garage van de gerechtelijke politie waar men met andere vormen van kunst en nieuwe tentoonstellingsvormen kan experimenteren. Ze ligt aan de Rue Vivegnis en vormt samen met RAVI, Le Corridor, L’Image Sans Nom, La Comète en E2N een echt centrum voor hedendaagse creatie.

3 Het project Art au Centre gebruikt de ramen van lege commerciële panden om er werken van hedendaagse kunstenaars te installeren.

4 Het contract, opgesteld in samenwerking met een jurist van de Caveatstructuur, specificeert slechts één ding: ‘het ‘niets’ wordt lichamelijk uitgevoerd via de aanwezigheid van het lichaam en het nietsdoen wordt uitgevoerd met diepe ernst en toewijding

FR

Marc Buchy (°1988, Metz) et Katya Ev (°1983, Moscou) partagent l’espace de la New Space à Liège. La rencontre initiale avec les deux artistes et la curatrice, Dorothée Duvivier, a eu lieu le 8 février dernier, donc avant l’invasion de l’Ukraine par les forces russes de Poutine. Katya Ev, née à Moscou, une partie de sa famille vient d'Ukraine. La situation actuelle a bien évidement bouleversé l’artiste qui a modifié certains éléments de son projet ; je les ai intégrés à la relation de cet entretien.

Les deux artistes placent au centre de leur pratique artistique la performance, le protocole et le geste. Ils se situent hors des formats classiques de l’exposition et des lieux consacrés, pour déconstruire les structures, les institutions, les systèmes de surveillance mis en place. Tous deux interrogent les dispositifs du travail artistique, de la création et de la valeur. Leurs propositions, souvent conceptuelles et minimales, sont radicales dans la manière dont elles perturbent la réception des œuvres par le visiteur. Enfin, tous deux travaillent à l’échelle 1 :1 et intègrent souvent la prise de risque à leur travail. Dorothée Duviver, curatrice de l’exposition à la New Space de Liège, précise que s’ils s’étaient déjà rencontrés avant de travailler pour cette exposition, ils se connaissaient à peine et ils ne présentent pas ici un travail commun. Comme le précise Marc Buchy « L’image de l’affiche et du flyer est la seule pièce que nous ayons faite à deux. C’est une sorte de résumé des deux œuvres que nous mettons en place. Je pense qu'il faut voir cette proposition comme vraiment organique. Nous avons chacun exposé nos idées par rapport au lieu et aux moyens disponibles et il se trouve que différentes thématiques et intérêts se sont vite recroisés. Le résultat est assez intuitif, même si cela peut ressembler à deux choses simplement mises l'une à côté de l'autre (telle que l'image créée en commun pour la communication), une sorte de montage au sens large ». Katya Ev renchérit : « On y trouve une certaine symétrie que je trouve intéressante. Les deux propositions sont à la fois « sculpturales » et performatives avec une absence du « performeur » au sens classique. Dans les deux cas, l'expérience du spectateur/visiteur est au centre de l'œuvre. On y trouve aussi des correspondances formelles, l'idée du « voyage » est suggérée, la façon dont les œuvres sont construites avec un élément central accompagné d’interventions subtiles ». Dans les deux cas les interventions ont à voir avec le ready-made. L’esthétique de l’exposition est délibérément simple, fonctionnelle, populaire car en dehors des circuits du monde de l’art. Cette notion de double, de duo prend une forme particulière dans le lien que les œuvres nouent avec l’extérieur : entre la New Space et le quartier.

Marc Buchy : twist et tango

La pratique de Marc Buchy relève de l’ordre du conceptuel et se concrétise dans des formes protocolaires qui incluent souvent des collaborations. Il produit deux catégories d’œuvres : celles qu’il contrôle tout à fait et qui relèvent souvent de ce qu’il nomme « une autobiographie en creux » et celles qui vivent leur existence propre à partir du protocole mis en place par l’artiste. Habituellement, il s’engage plutôt dans des thématiques très précises, dans le cadre de cette exposition, il a travaillé de façon plus spontanée.

Lors de la première réunion à la New Space, une voiture est entrée dans l’espace d’exposition. « J’ai une pratique qui cherche à sortir de l’espace d’exposition autant dans ses temporalités que dans l’espace, j’ai eu envie d’utiliser le geste de faire entrer un véhicule dans la New Space et c’est devenu le cœur du projet » dit-il. Buchy possède une vieille Twingo, héritée de sa grand-tante en 2017. Pendant les heures de fermeture du lieu, la voiture sera garée à l’intérieur de la New Space où deux places de parking sont repeintes sur le sol. Pendant les heures d’ouverture, elle sera garée devant ; les places de parking seront vides et les clés seront suspendues à l’intérieur, à disposition du public. La possibilité de partir avec la voiture est donc présente. Je lui signale que cela risque d’être le cas : quelqu’un va prendre la voiture et partir avec et, éventuellement, ne jamais la ramener… « Peut-être » répond Marc Buchy, « il y a quelque chose d’un peu naïf. C’est vrai que la mise à l’épreuve est quelque chose qui revient souvent dans mon travail intellectuel ou physique ». L’objectif de la pièce tient dans la proposition faite aux visiteurs de s’installer au volant de la voiture et d’écouter la cassette de la discussion qu’il a tenue avec le philosophe et sociologue Jan Maaschelein autour d’une double question : Est-ce qu’une œuvre d’art peut être école ? Est-ce qu’une école peut être œuvre d’art ? « Ce qui est intéressant avec Jan, c’est qu’il a une pratique expérimentale avec ses étudiants. Il a organisé de nombreuses marches dans des villes. Ses étudiants partent tous dans une direction différente. Ils construisent ainsi un portrait de la ville à plusieurs ». La conversation sera enregistrée dans la Twingo entre la New Space et un point de vue sur les hauteurs de la ville où ils prendront chacun une photo avec leur téléphone portable ; ces images seront glissées dans les pare-soleil de la voiture.

La voiture deviendra ainsi « une sculpture intellectuelle, une sculpture mentale par rapport à l’exploration de l’espace et deviendra une sculpture potentielle au sein de la ville de Liège ». Il y a superposition des temps : écouter au présent un enregistrement qui a eu lieu dans la voiture au milieu d’objets divers – ceux de la grand-tante, ceux des parents de l’artiste et ceux qui lui appartiennent, parmi lesquels il a placé une paire de sneakers blanches à double lacets usées, « des outils de marche qui permettent d’avancer, mais qui permettent aussi le trébuchement ». L’artiste a également créé un emblème posé sur le capot de la voiture qui réfère à sa série Ainsi à l’infini, un porte-clé qui s’inscrit dans son projet mundi, la réactivation de Réactance (le fonctionnement inversé d’une lampe destinée à détecter le mouvement) complèteront le dispositif. « Cela me permet de croiser plusieurs fils rouges de mon travail ces dernières années » dit-il.

Katya Ev : de « rien »

La pratique performative de Katya Ev s’articule souvent autour d’une « situation construite », en référence à Guy Debord, c’est-à-dire un assemblage de paramètres concret : le lieu, les éléments légaux, les moyens de diffusion, etc. Son travail prend place dans l’espace public ou à l’intérieur d’une institution où elle déjoue une situation donnée. « Il y a toujours une dimension socio-politique dans mon travail » dit-elle.

A la New Space, Katya Ev proposera une variante de la performance Visitors of an Exhibition Space Are Suggested to ‘Do Nothing’ présentée à l’exposition de fin de cursus du Hisk qui mettait en jeu les codes néo-libéraux et ceux d’un événement d’art contemporain institutionnel entre un espace de galerie et une esthétique de start-up. Les visiteurs, moyennant la signature d’un contrat par lequel ils s’engageaient à s’asseoir et ne rien faire pendant une heure minimum, pouvaient emprunter un siège confortable mis à disposition contre une rémunération au salaire minimum horaire (à savoir 10,25€ brut de l’heure), à la suite de quoi ils recevaient une fiche de paie. « Au départ, c’était une réponse à une pression de surproduction, aussi pour les artistes. Avec la présence du contrat et de la fiche de paie, j’introduis ça dans les archives de l’Etat. » dit l’artiste. A Liège, la performance désormais intitulée de « rien », prendra en compte le lieu dans son histoire – elle glissera le mot rien à même un mur du garage parmi les inscriptions qui y subsistent – et dans son implantation dans un quartier populaire pour s’adresser à un autre public. A cet égard, Katya Ev intervient dans « Art au Centre », où elle propose une affiche – un ready-made de l’affiche « à louer » fortement agrandie qui porte les mots « Ne rien faire contre rémunération » et un numéro de téléphone. Cette intervention articule la performance avec le modèle de la location. Quand je lui fais remarquer qu’il s’agit effectivement aussi de louer son corps, ce qui est lié à la prostitution, Katya Ev acquiesce et précise : « pour moi, cette performance était intéressante dans la confrontation entre le ‘rien faire’ et le privilège de classe ». Il s’agit de déconstruire l’idée que « ne rien faire » est une perte de temps qui s’oppose ici radicalement à la notion d’otium prônée par la philosophie antique et ensuite largement développée dans la pensée occidentale : un privilège aristocratique obtenu par l’exploitation d’autrui. Elle précise : « cette performance, par le fait d’attribuer une valeur symbolique- qui passe par une valeur financière – permet de donner à la personne le temps et l’espace d’être présente à elle-même. Et si on revient à cette question de location, c’est un nœud, c’est quitte ou double. Est-ce que cette performance permet de donner un espace pour se poser ou est-ce qu’elle active cette dimension du corps ? ». Et qu’est-ce que « ne rien faire » ? Déterminer le ‘rien’ est une tâche totalement, ontologiquement impossible. La guerre entre la Russie et l’Ukraine apporte encore d’autres réflexions brûlantes : comme l’indique Dorothée Duvivier, « ‘ne rien faire’ pose la question de notre impuissance, de notre incapacité à faire, à intervenir, à aider et soutenir les victimes ».

La discussion que nous avons ainsi engagée met en lumière la multiplicité des couches des propositions de Katya Ev et de Marc Buchy. Qui ou quoi est œuvre ? Les personnes qui prendront place dans le fauteuil ou dans la Twingo sont-elles des performers ? des participants ? Qui regarde et comment regarder ? Toutes ces questions se sont posées au niveau de la conception des protocoles conçus par les deux artistes. Toutes ces questions se poursuivront pendant la durée de l’exposition. « Je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais ce que Marc propose, ce que je propose, mais c’est tout. Comment le public va lier les deux propositions reste à expérimenter » dit Katya Ev.

 

’.

Untitled-3.jpg
Untitled-1.jpg
Hart_223_KatyaEv - 1.jpg
bottom of page